Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. desember 2005 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

196/2005

Fosenvegene AS - aksjekjøp og styrerepresentasjon i utbyggingsselskap

 

197/2005

Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

 

198/2005

Trøndelag Forskning og Utvikling AS. - Egenkapital.