Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. desember 2005, kl 11.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

195/2005

Dekning av kostnad til "Ungdommens middag" - fylkestinget 07.12.2005.