Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. november 2005 kl 13.00 – 13.25

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

188/2005

KRD - NOU 2005:12 Mer effektiv bygningslovgivning II - Høring

 

189/2005

NORVEG - Rest av vedtatte investeringsmidler

 

190/2005

Søknad om godkjenning av friskole - SkoleGården videregående opplæring Steinkjer

 

191/2005

Søknad om godkjenning av friskole – NamdalsAkademiet i Nord-Trøndelag

 

192/2005

Miljøgate i Grong - Søknad om stedsutviklingsmidler

 

193/2005

Fonds- og egenkapitalutredning

 

194/2005

Olje- og energidepartementet - Høring av søknad fra Industrikraft Midt-Norge om utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av anlegg og forlengelse av konsesjonstid for konsesjon for bygging og drift av kraftvarmeverket på Fiborgtangen, Skogn