Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. november 2005

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Vedtak

186/2005

Samarbeidsavtale om Norskehavskonferansen

187/2005

NTE FKF - Bud på TEV - Organisasjonsformen

 

 

Sak 187 skal behandles videre i fylkestinget, 6. – 8. desember 2005. Saken er offentlig etter behandlingen i rådet og innstillingen offentliggjøres i fylkesrådets møteprotokoll for møtet 22. november. Saken i sin helhet legges ut på fylkestingets sakliste.

 

Link til sakliste for  fylkestingets samling 6. – 8. desember 2005