Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. november 2005 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

169/2005

Museumsdrift. Avtaler med kommunene

 

170/2005

Señor Lyng - en pris i Leksvik-gründerens ånd

 

171/2005

Oppfølging av ungdomskonferansen - finansiering av stilling

 

172/2005

Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover - Høring

 

173/2005

Transport for funksjonshemmede - høring

 

 

 

Dessuten behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 6. - 8. desember 2005.
Innstillingene fra fylkesrådet offentliggjøres i møteprotokollen.

 

Link til sakliste for  fylkestingets samling 6. – 8. desember 2005