Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. november 2005 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

161/2005

Søknad om finansiering av eTrøndelag 2005

 

162/2005

Styrehonorar for styreleder ved Nord-Trøndelag Teater

 

163/2005

Eierskap og forvaltning av fotosamlingen etter Lars Larson Ingulfsvand

 

164/2005

Tilbudsstrukturen 2006 - 2007

 

165/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

166/2005

Oppfølging av vedtak fattet av fylkestinget i samling 11. - 13. oktober 2005

 

167/2005

Tilpasning i kravene til attestasjon og anvisning

 

168/2005

Bevilgning til jordskjelvofre i Pakistan