Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 31. oktober 2005 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

158/2005

Fv67 Tautra bru - Sluttføring

 

159/2005

Klage på avslag om skoleskyss - Leksvik kommune

 

160/2005

HUNT Rådgivningsgruppe - Oppnevning av fylkeskommunens representant med vara