Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. oktober 2005, kl 15.30

Møtested: Møterom Halsen, Stjørdal Rådhus, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

157/2005

Tilskudd til utvikling av Rock City Namsos - næring og utdanning