Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10 oktober 2005, kl 15:00

Møtested: Quality Resort Hotell, Røros

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

153/2005

Tiltakskvinner i Nord-Trøndelag - Søknad om tilskudd til tiltakskurs for bygdekvinner i Nord-Trøndelag