Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. oktober 2005, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

144/2005

Endringer av forutsetningene for beregning av pensjonskostnader - høring

 

145/2005

Innovasjonsteam Trøndelag

 

146/2005

Lierne Næringsselskap AS - Søknad om tilskudd til videre utvikling av næringsarbeidet i kommunen

 

147/2005

Klage på avslag om skoleskyss – Leksvik videregående skole

 

148/2005

Klage på avslag om skoleskyss – Fosnes kommune

 

149/2005

Klage på avslag om skoleskyss – Namdalseid kommune

 

150/2005

Forvaltningsplan for Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark - høring

 

151/2005

Forretningssak@ Søknad fra Lierne, Røyrvik og Namsskogan kommuner om utviklingsmidler, jf. felles satsing for kommunene Lierne, Røyrvik og Namsskogan
Unntatt offentlighet - 5a/fvl §13 (vedtaket offentlig, se møteprotokollen)

 

 

152/2005

Trøndelags Europakontor i Brussel. Fylkesrådets forslag til styremedlem fra Nord-Trøndelag fylkeskommune