Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 03. januar 2005

Møtested: Rådhuset, Stjørdal

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2005

Bevilging til arbeid for ofrene etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia