Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 31. januar 2005 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

16/2005

Innstilling fra styringsgruppen for den blå-grønne matalliansen - høring

 

17/2005

Grønne elsertifikater - Høringsuttalelse

 

18/2005

Årsbudsjett 2005. Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

 

19/2005

Klage på avslag vedr. arbeids- og utdanningsreise. Unntatt off - § 5/fvl § 13

 

 

20/2005

Forretningssak. Unntatt off - § 5/fvl § 13