Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. januar 2005 kl. 13.00

Møtested: Stjørdal Rådhus, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

13/2005

Ytre Namdal som pilot i prosjektet - Kommunene som førstelinje for småskala næringsutvikling - Søknad om medfinansiering fra regionalt partnerskap

 

14/2005

Fv400 hp 01 parsell ved Aunfoss stasjon

 

15/2005

Utkast til ny lov om akvakultur - høring