Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. januar 2005 kl. 14.00

Møtested: Kommunehuset Namsos

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

4/2005

Høringsuttalelse til Distriktskommisjonen

 

5/2005

Etablering av Midt-Norsk filmsenter - Regionalt produksjonsfond for film

 

6/2005

"Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS". Bevilgning av aksjekapital for å gå inn som medeier i selskapet "Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS".

 

7/2005

Behandling i fylkesrådet av søknad av 05.10.04 om økonomisk støtte til interimstyreperiode for arbeidet med etablering av et forum/senter for trøndersk mat og drikke.

 

8/2005

Søknad om tilskudd til trainee-ordningen Intro Innherred

 

9/2005

Oppfølging av forslag/vedtak fattet av fylkestinget i møte 09.12.2004

 

10/2005

Økonomiplanleggingsprosesser i 2005

 

11/2005

Olav Duun videregående skole - Norsk Havørnsenter AS - Aksjekjøp

 

12/2005

Etablering av "Ny teknologi AS" - selskap for gjennomføring av Teknologimesse i Teknologihovedstaden.