Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. januar 2005, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

2/2005

Nord-Trøndelagsforskning. - Søknad om likviditetslån

 

3/2005

Meråker kommune - Søknad om tilskudd til desentralisert videreutdanning i kreftsykepleie og psykisk helsearbeid