Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. juni 2005  kl 09.30  (i forbindelse med samling av fylkestinget 14.-16.06.2005)

Møtested: Verraparken, Malm

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

6/2005

Norge som vindkraftnasjon-NTEs satsing på vindkraft

Meldinga ble gitt muntlig

Lysark utdelt under møtet

7/2005

Fullmakt til styret i NTE om disponering av endelig fastsatt konsesjon på Ytre Vikna vindmøllepark

 

 

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag, samling 14.–16.06.2005  -  SAKLISTE