Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. april 2005  kl 09.00  (i forbindelse med samling av fylkestinget 26.-28.04.2005)

Møtested: Mære landbruksskole, Sparbu

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

3/2005

NTE FKF - Årsberetning og regnskap 2004

 

4/2005

Fastsetting av honorar for styret i NTE FKF for året 2004

 

5/2005

NTE FKF - Valg av styre

 

 

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag, samling 26. – 28.04.2005  -  SAKLISTE