Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. mars 2005  kl 12.30  (i forbindelse med samling av fylkestinget 01.-03.03.2005)

Møtested: Ole Vig videregående skole, Stjørdal

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2005

Overdragelse (utskillelse) av nettvirksomheten i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF til et eget aksjeselskap

 

2/2005

Distriktsrettet Såkornfond - Såkornfond Midt-Norge AS

 

 

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag, samling 01. – 03.03.2005  -  SAKLISTE