Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. desember 2005  kl 09.45

Møtested: Steinkjer Rådhus

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

11/2005

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - budsjett 2006

 

12/2005

Plan for selskapskontroll - Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF

 

13/2005

Fullmakt til å inngå bindende bud på aksjene i Trondheim Energiverk (TEV)

 

 

Sakliste for fylkestingets samling 6.-8. desember 2005