Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. oktober 2005  kl 08.30  (i forbindelse med samling av fylkestinget 11.-13.10.2005)

Møtested: Quality Hotel & Resort Røros

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

8/2005

Overdragelsesavtale mellom NTE FKF og NTE Nett AS

 

 

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag, samling 11.–13.10.2005  -  SAKLISTE/MØTEPROTOKOLL