Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. oktober 2005  kl 09.20

Møtested: Rica Hell Hotell, Stjørdal

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

9/2005

Egenkapitalutvidelse i og utbyttemodell for NTE FKF

 

10/2005

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF - Organisasjonsformen