Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16.09.04 kl. 12.00

Møtested: Fylkets Hus, Rorbua

 

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

12/2004

Rundskriv og meldinger

 

13/2004

Utvikling av Midt-Norsk Partnerskapssenter

 

14/2004

Statusrapport arbeidsplan/handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

 

 

Orienteringssaker:

·        Status formidling

·        Sektorplanen

·        Brosjyren ”Dyktige fagfolk”

·        Heving av lærekontrakter i 2004.