Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23.11.04 kl. 11.00

Møtested: Fylkets Hus, Rorbua

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

17/2004

Rundskriv og meldinger

 

18/2004

Statusrapport arbeidsplan/handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

19/2004

Kartlegging av fagopplæringen i Nord-Trøndelag - Rapport fra Læringslaben

 

20/2004

Plan for tilsynsarbeidet i lærebedrifter - Nord-Trøndelag

 

21/2004

Tilbudsstrukturen for skoleåret 2005/06

 

22/2004

Møteplan Yrkesopplæringsnemnda 2005

 

23/2004

Årets lærebedrift og årets lærling

 

24/2004

Forslag til endring i opplæringsloven og friskoleloven - Høring

 

25/2004

Søknad om godkjenning av opplæringskontor for heste- og hovslagerfaget i Nord-Trøndelag

 

 

 

 

Orienteringssaker:

·        Status formidling v/Ove Austmo

·        Status bedre samarbeid skole/bedrift v/Ivar Lund

·        Budsjett NTFK v/Jan-Håkon Larsen