Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14.04.04 kl. 10.00

Møtested: Verdal Industripark, VIP-bygget, møterom Grid

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

4/2004

Rundskriv og meldinger

 

5/2004

Opplæringsregion Nord- Årsrapport 2003

 

6/2004

Arbeidsplan/handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

7/2004

Retningslinjer for godkjenning av opplæringskontor/-ringer

 

 

 

 

Orienteringssaker: