Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      13. september 2004 kl. 16.30
Møtested:      Bergstadens hotell, Røros

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

49/2004

Justert virksomhetsplan år 2004 – bestilling

 

50/2004

Revidert budsjett Kontroll og tilsyn 2004

 

51/2004

Referatsaker - møte 13.09.2004