Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      31. august 2004 kl. 10.00
Møtested:      Leksvik videregående skole

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

45/2004

Etablering av et nytt regime for kontroll og tilsyn i Nord-Trøndelag fylkeskommune - diverse drøftingstemaer

 

46/2004

Befaring ved Leksvik videregående skole

 

47/2004

Generell gjennomgang av samspillmodellen - bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

48/2004

Referatsaker - møte 31.08.2004