Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      1. juli 2004 kl. 10.00
Møtested:      Fylkets Hus

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

43/2004

Organisasjonsendringer etter fylkestingets vedtak

 

44/2004

Referatsaker - møte 01.07.2004