Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      8. juni 2004 kl. 10.00
Møtested:      Fylkets Hus

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

33/2004

NTE - årsregnskap og årsberetning for 2003

 

34/2004

Regionalt utviklingsfonds årsregnskap 2003

 

35/2004

Framtidig KU-sekretariat i Nord-Trøndelag fylkeskommune - oppgaver og bemanning - presisering av kontrollutvalgets vedtak fra 14.05.04

 

36/2004

Rapport til fylkestinget om kontrollsektorens virksomhet i år 2003

 

37/2004

Rapport fra Arbeid & Helse

 

38/2004

Referatsaker - møte 08.06.2004

 

39/2004

Befaring ved NTEs kraftanlegg i Follafoss 9. juni 2004