Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      22. juni 2004 kl. 18.00
Møtested:      Lierne Gjestegård

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

40/2004

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

41/2004

Framtidig organisering av fylkeskommunen sin kontrollfunksjon

 

42/2004

Referatsaker - møte 22.06.2004