Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      14. mai 2004 kl. 09.00
Møtested:      Fylkets Hus

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

25/2004

NTE - årsregnskap og årsberetning for 2003
Unntatt offentlighet - 4

 

 

26/2004

Fylkeskassens regnskap for år 2003

 

27/2004

Regionalt utviklingsfonds årsregnskap 2003
Unntatt offentlighet - 4

 

 

28/2004

Regnskap for fylkeskommunale datterselskaper
Unntatt offentlighet – 6.2a

 

 

29/2004

Regnskap for kontrollsektoren år 2003 - ekstern revisors beretning

 

30/2004

Framtidig KU-sekretariat i Nord-Trøndelag fylkeskommune - oppgaver og bemanning

 

31/2004

Stiftingen av IKS-er for revisjon og sekretariatsfunksjon - diverse spørsmål

 

32/2004

Referatsaker - møte 14.05.2004