Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      25. mai 2004 kl. 10.00
Møtested:      Fylkets Hus

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

 

Ingen saker satt på saklista.