Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      19. april 2004 kl. 12.00
Møtested:      Fylkets Hus


Møtedato:      20. april 2004 kl. 12.45
Møtested:      Steinkjer videregående skole

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

20/2004

Møte mellom kontrollutvalget og NTEs adm. ledelse

 

21/2004

Brev til kontrollutvalget m/fl. fra de ansattes organisasjoner

 

22/2004

Framtidig organisering av fylkeskommunen sin kontrollfunksjon

 

23/2004

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

24/2004

Referatsaker - møte 20.04.2004