Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. mars 2004 kl. 10.00

Møtested: Olav Duun videregående skole

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

12/2004

Befaring ved Olav Duun videregående skole

 

13/2004

Reiseregninger mv. - tilleggssak

 

14/2004

Forskrifter om årsregnskap og årsberetning - høring

 

15/2004

Journalføring av elektroniske dokumenter (e-post) – foranalyse

 

16/2004

Gjenbevilgning av ubrukte budsjettmidler i 2003

 

17/2004

Rapport om samarbeid mellom fylkesrevisjonene i Midt-Norge i år 2003

 

18/2004

Framtidig organisering av fylkeskommunen sin kontrollfunksjon - førebels drøfting

 

19/2004

Referatsaker - møte 25.03.2004