Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

MØTEPROTOKOLL

 

Møtedato:

09. februar 2004, kl. 11.00 – 14.15

Møtested:

Fylkets Hus

Møteleder:

Inge Staldvik (SV)

 

 

 

Møtende medlemmer:

Inge Staldvik (SV)

Ingvild Kjerkol (Ap)

Skjalg Åkerøy (Ap)

Ståle Busch (Frp)

 

 

Medlem Vigdis Hjulstad Belbo (Sp) meldte fra på forhånd om forsinkelse i oppmøtet, men møtte ikke.

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Fylkesrevisor John Tuseth

 

Det var ikke satt opp egen sakliste for kontrollutvalgets møte. Fylkesrevisor orienterte om sin gjennomgang av dokumenter i KØN-saken.

 

Kontrollutvalget hadde deretter møte med fylkesrådet kl. 12.00 på møterom B227.

Temaer for dette møtet var:

  1. Framtidig kontaktmønster mellom fylkesrådet og kontrollutvalget - drøfting
  2. Fylkestingsaker vedr. kontrollmessig gjennomgang av fylkesrådets protokoller - drøfting av opplegget
  3. Orientering om nytt lovverk for den kommunale kontrollfunksjonen (jf. høringssak til FT), inkl. mulige organiatoriske konsekvenser for NTFK
  4. Oppkjøp av Statskrafts andel av KØN
  5. Reglene for representasjon i NTFK
  6. Politikerregister for NTFK
  7. Eventuelt

 

Møtet slutt

 

 

Inge Staldvik

 

Ingvild Kjerkol

 

 

Skjalg Åkerøy

 

Ståle Busch