Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      20. desember 2004 kl. 10.00
Møtested:      Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

76/2004

Oppfølging av fylkestingets sak nr. 69/2004 Årsbudsjett 2005 og økonomiplan 2005 - 2006

 

77/2004

Søknad om studiepermisjon

 

78/2004

Brev fra ansattes organisasjoner til arbeidsgiver

 

79/2004

Krav om drøftinger

 

80/2004

Referatsaker - møte 20.12.2004)