Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      16. november 2004 kl. 18.00
Møtested:      Fonnfjell Hotell, Meråker

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

63/2004

Utfyllende reglement for kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune - foreløpig drøfting

 

64/2004

Statlig tilsyn med kommunesektoren - høring vedr. NOU 2004: 17 (Aasland-utvalget) - foreløpig drøfting

 

65/2004

Politisk behandlingsmåte - Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskaper for 2004 - drøfting

 

66/2004

Møteplan for Nord-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg 2004/2005

 

67/2004

Referatsaker - møte 16.11.2004

 

68/2004

Befaring ved NTEs kraftanlegg i Meråker 17.11.2004

 

69/2004

Befaring ved Meråker videregående skole 17.11.2004