Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      21. oktober 2004 kl. 13.00
Møtested:      Stiklestad Nasjonale Kultursenter

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

62/2004

Overføring av arbeidsgiveransvar
Unntatt offentlighet - § 6.2a