Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      19. oktober 2004 kl. 09.00
Møtested:      Verdal videregående skole

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

56/2004

Budsjett i økonomiplanperioden 2005 - 2008 kontrollsektoren – rammer

 

57/2004

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

58/2004

Regler for bevertning og representasjon i Nord‑Trøndelag fylkeskommune

 

59/2004

Kontrollutvalgets interregionale engasjementer

 

60/2004

Revisjon av etiske retningslinjer

 

61/2004

Referatsaker - møte 19.10.2004