Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      05. oktober 2004 kl. 10.00
Møtested:      Fylkets Hus

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

52/2004

Revidert budsjett Kontroll og tilsyn 2004

 

53/2004

Referatsaker - møte 05.10.2004

 

54/2004

Etablering av et nytt regime for kontroll og tilsyn i Nord-Trøndelag fylkeskommune – diverse drøftingstemaer

 

55/2004

Justert virksomhetsplan år 2004 - bestilling