Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. januar 2004 kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2004

Ny lovgivning for kommunal kontroll/revisjon - informasjon/drøfting

 

2/2004

Virksomhetsplan 2004 Kontroll og tilsyn

 

3/2004

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - reiseregninger mv.

 

4/2004

Årsbudsjett 2004 Kontroll og tilsyn - spesifikasjon av fylkestingets vedtak

 

5/2004

Forhandlinger i henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 3.4. – Lederavlønninger
Unntatt offentlighet - 6.2a

 

 

6/2004

Befaringer for kontrollutvalget i 2004 - drøfting

 

7/2004

NTE - opplegg for løpende forvaltningsrevisjon og rapportering til kontrollutvalget - drøfting av opplegg
Unntatt offentlighet - 5

 

 

8/2004

Referatsaker - møte 22.01.2004