Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

Unntatt offentlighet - § 6.2.a

Ekstraordinært møte i kontrollutvalget.

 

 

 

Møtedato:

21. oktober 2004, kl. 13.00 – ca 13.20

Møtested:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Møteleder:

Inge Staldvik (SV)

Sak nr.:

62/2004

 

 

Møtende medlemmer:
Inge Staldvik (SV)
Ingvild Kjerkol (Ap)
Skjalg Åkerøy (Ap)
Ståle Busch (Frp)
Liv Darell (Sp)

 

 

Fra administrasjonen møtte:
Kontrolldirektør John Tuseth

 

Personalsjef Ole Tronstad

Adm. dir. Torbjørn Skjerve, NTE FKF

 

 

 

 

Til behandling:

 

 

Sak nr. 62/2004  Arkivsak: 2004/05423

Overføring av arbeidsgiveransvar

            Unntatt offentlighet - § 6.2a

 

Møtet slutt

 

 

 

 

Inge Staldvik

 

Ingvild Kjerkol

 

 

 

 

Skjalg Åkerøy

Ståle Busch

Liv Darell