2004 Tilsagn gitt av fylkesråden for utdanning, kultur og helse:

Søknad om støtte til Krisesenteret i Nord-Trøndelag (200303573-7)

Fylkesråden for utdanning, kultur og helse har – etter fullmakt fra fylkesrådet - bevilget kr 24.880 til Krisesenteret i 2004.

Beløpet belastes Tilskudd lag org./driftstilskudd.