2004 Tilsagn gitt av fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling:

Søknad fra Stiklestad Nasjonale kultursenter AS, om tilskudd til områdeutvikling (200301694-7)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS kr 200 000 til områdeutvikling.

 

 

Søknad fra Snåsa Vekst AS, om tilskudd til etablering av småbåthavn i Viosen (200302794-7).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Snåsa Vekst AS,  kr 197 000 til etablering av småbåthavn i Viosen.

 

 

Søknad fra Norsk Form, om tilskudd til prosjekt Landkjenne – Reisemålets kvalitet (200300525-8)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Norsk Form,  kr 62 500 til prosjekt Landkjenne – Reisemålets kvalitet.

 

 

Søknad fra Nordland fylkeskommune, om tilskudd til Samisk informasjonstjeneste for ungdom

(2003/06382-6)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nordland fylkeskommune kr 60 000 fra Regionalt utviklingsfond til utvikling av Samisk informasjonstjeneste for ungdom.

 

 

Søknad fra Namdalseid kommune, om tilskudd til mobiliseringsprosjekt for næringsutvikling på Nord-Statland (Arkivsaksnr 2004/00976-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Namdalseid kommune med inntil kr180 000 til mobiliseringsprosjekt for næringsutvikling på Nord-Statland.

 

 

Søknad fra Mo Industripark AS, 8626 Mo i Rana om tilskudd til næringslivskonferanse (2003/06214-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra Mo Industripark AS om tilskudd kr 90 000 til å arrangere en næringslivskonferanse i Mo, men kan bistå med kompetanse samt knytte kontakter til Trøndelags europakontor.

 

 

Søknad fra  Norsk senter for bygdeforskning om tilskudd til å arrangere XI World Congress of Rural Sosiology  25. – 30. juli 2004 (2004/00574-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Norsk senter for bygdeforskning om tilskudd   kr  50.000.- til å arrangere XI World  Congress of Rural Sosiology  25. – 30. juli 2004 pga. begrensede rammer.

 

 

Søknad fra Kulturnett Trøndelag, om tilskudd til prosjekt ”Fra trønder til trønder” (2003/03641-7)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Kulturnett Trøndelag på kr 125 000,-. til prosjekt ”Fra trønder til trønder”.

 

 

Søknad fra Leksvik kommune om tilskudd til ”Merkevaren Leksvik”

(200302437-5)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Leksvik kommune med kr 150 000 til ”Merkevaren Leksvik”.

 

 

Søknad fra STEEL UB, Egge videregående skole, om tilskudd til deltakelse på NM for ungdomsbedrifter 2004 (200402004-4)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

STEEL UB, 7715 Steinkjer, på kr 11 750 til deltakelse på NM for ungdomsbedrifter 2004.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal vgs om tilskudd til kjøp og installering av hurtigbåtstimulator (2004/02055-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Ytre Namdal vgs på kr 300 000 til kjøp og installering av hurtigbåtsimulator.

 

 

Søknad fra  Trønderboka DA om tilskudd til å utgi boka ”Såmann. Såkvinne” (2002/05898-10)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Trønderboka DA om betinget lån på kr 175.000  som siste del av samlet lån på kr 350.000 til utgivelse av boka ”Såmann. Såkvinne”.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til praksisplasser for landbrukskandidater fra Hviterussland (200205572-11)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelag fylkeskommune kr 50 000 til praksisplasser for landbrukskandidater fra Hviterussland.

 

 

Søknad fra Mære Landbruksskole om tilskudd til sommergründerskole (200402148-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Mære landbruksskole om kr 110 000 til sommergründerskole.

 

 

Søknad fra Olav Duun videregående skole om tilskudd til sommergründerskole (200402186-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Olav Duun videregående skole på kr 108.500 til Sommergründerskole.

 

 

Søknad fra  Planteforsk Kvithamar  om tilskudd til  prosjektet ”Bedre jordbærsorter for Midt-Norge 2003-2005” (2003/02547-5)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har  innvilget søknad fra

Planteforsk Kvithamar på kr 130.000- til arbeider i 2004 og 2005 i prosjektet ”Bedre jordbærsorter for Midt-Norge 2003-2005”.

 

 

Søknad fra MittNett,Verdal, om tilskudd til etablering av kvinnenettverket MittNett i tilknytning til Verdal industripark (200402321 -3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

MittNett, 7650 Verdal kr 255 000 til kvinnenettverket MittNett i tilknytning til Verdal industripark.

 

 

Søknad fra Fiskeridirektoratet Region Trøndelag, om tilskudd til ”Ressurskartlegging taskekrabbe” (200105083-14)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Fiskeridirektoratet Region Trøndelag, kr 60.000, til ”Ressurskartlegging taskekrabbe”

 

 

Søknad fra Snåsa vekst, om tilskudd til prosjekt helse, trygghet, natur (200402412-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Snåsa vekst, kr 240.000, til delprosjekt 2 og 3 i hovedprosjekt helse, trygghet og natur.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til utvikling av kursmoduler innen kystrelaterte emner ved Ytre-Namdal vgs (200306078-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag på kr 487.500 til utvikling av kursmoduler innen kystrelaterte emner ved Ytre-Namdal vgs.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/næringsavd. , om tilskudd til fellesstand på sjømatmessen i Brussel i mai 2004 (200402796-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/næringsavd. på  kr 75.000,- til fellesstand på sjømatmessen i Brussel i mai 2004.

 

 

Søknad fra IndPro, om tilskudd til industriinkubator på Ørin (200104423-12)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad

fra IndPro på kr 250.000  til Industriinkubator på Ørin.

 

 

Søknad fra Fosen Regionråd, om tilskudd til Elevbedriftsmessa 2004 (200108892-16)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Fosen Regionråd kr 15.000 til Elevbedriftsmessa 2004

 

 

Søknad fra Utvorda Eiendom AS, om tilskudd til kjøp og etablering av flytekai på Utvorda (200402616-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling innvilget søknad fra

Utvorda Eiendom AS på kr 75.000,- til kjøp og etablering av flytekai på Utvorda.

 

 

Søknad fra Midt-Norsk Reiseliv AS, om tilskudd til ”Trøndersk Reiselivskonferanse 2004” (200402380-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Midt-Norsk Reiseliv AS med kr 50.000,- i tilskudd til ”Trøndersk Reiselivskonferanse 2004”

 

 

Søknad fra Rolf Diesen, om tilskudd til CD-innspilling med musikk/sanger av Paul Okkenhaug (2004/00725-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Rolf Diesen kr 70.000,- til innspilling med musikk/sanger av Paul Okkenhaug.

 

 

Søknad fra Siri Bye Johansen, om tilskudd til deltakelse på Gründerskolen 2004 (200403085 - 2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Siri Bye Johansen kr 7.500 til reise og opphold i USA ifbm Gründerskolen 2004.

 

 

Søknad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS om tilskudd til gjennomføring av jubileumsår 2004 ved Stiklestad (200305185-4)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS kr 200 000 til gjennomføring av jubileumsår 2004 ved Stiklestad til 3 prosjekter: ”Alle spels mor” kr 100 000,-, ”Mitt spell” kr 30 000,- og overbygd orkestergrav i spelamfiet kr 70 000,-.

 

 

Søknad fra Namsskogan kommune, om tilskudd til forprosjekt, Nye Namsskogan bygdetun.  (200203748-10)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Namsskogan kommune kr 100 000 til forprosjekt fase 2, Nye Namsskogan bygdetun.

 

 

Søknad fra Sus. Landnåmsvegen, om tilskudd til markedsføring og drift (200403023-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Sus. Landnåmsvegen med tilskudd på kr. 50.000,- til markedsmateriell og erfaringsutveksling.

 

 

Søknad fra Nettverk Trollgarn/Moving Image AS, om tilskudd til filmfestival ”Female Film” på Verdal (200401369-4)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nettverk Trollgarn/Moving Image AS kr 200 000,- til filmfestival ”Female Film” på Verdal.

 

 


Søknad fra Nærøy kommune, om tilskudd til prosjekt bygdebok (200302834-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nærøy kommune med kr 50 000,- til prosjekt bygdebok.

 

 

Søknad fra Næringshagen i Nærøy AS, om tilskudd til utviklingsarbeid for 2004

(2004-00440-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Næringshagen i Nærøy AS med  kr. 150.000,-  til utviklingsarbeid med regionalt fokus for 2004.

 

------

 

Tilsagn gitt etter 1. juni 2004:

 

Søknad fra Strandval Pottemakeri om tilskudd til gjenoppføring av lagerbygning (200402998-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Strandval Pottemakeri om kr. 40.000,- til gjenoppføring av lagerbygning

 

 

Søknad fra Norsvin Trøndelag og HiNT, om tilskudd til prosjektet ”Best på gris 2010”

(200400386-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Norsvin Trøndelag og HiNT om tilskudd på til sammen kr 80.000 til gjennomføring av prosjektet ”Best på gris 2010”.

 

 

Søknad fra Budstikka Radio Trøndelag BA om tilskudd til innkjøp av omformer. (200403691-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Budstikka Radio Trøndelag BA , andel av kr 258 000 til innkjøp av omformer.

 

 

Søknad fra Steinkjer kommune, om tilskudd til ”Ei ny tid” fylkets hovedmarkering av 2005-jubileet (200205484-62)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Steinkjer kommune med kr 250 000,- til ”Ei ny tid” fylkets hovedmarkering av 2005-jubileet.

 

 

Søknad fra Folla Kystlag, om tilskudd til kjøp av Moe Brygga i Rørvik (200402861-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Folla Kystlag kr 40 000 til kjøp av Moe brygga.

 

 

Søknad fra InnSpæll AS om tilskudd til forprosjektsmidler til produksjon Macbeth & A Midsommer Night’s Dream (200404010-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

InnSpæll AS med  kr 170 000 til  produksjon Macbeth & A Midsommer Night’s Dream

 

 

Søknad fra NORVEG om tilskudd til startpakke for 2004-2005 (2004/04234-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

NORVEG på kr 300 000,- til startpakke for museet for 2004-2005.

 

 

Søknad fra Fossen Rusomsorg AS, om tilskudd til kartlegging av framtidig drift

(2004/02238-6)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Fossen Rusomsorg AS med kr 150 000,-  til kartlegging av framtidig drift.

 

 

Søknad fra Biobase as, 7500 Stjørdal, om tilskudd til ”næringsutvikling i blågrønn sektor; videre fremdrift av hovedprosjektet” (200303055-6).

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Biobase as med  kr 300 000 til næringsutvikling i blågrønn sektor.

 

 

Søknad fra Sigve Søråsen og Svein Kjetil Haugset, om tilskudd til opphold ved Sommergründerskolen i Boston( 200403862-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Sigve Søråsen og Svein Kjetil Haugset  kr 7.500 til hver, til sammen kr 15.000 til opphold ved Sommergründerskolen i Boston.

 

 

Søknad fra Frosta/Levanger kommuner om deling av tilskudd til regionalt fond i sak FK-2004/07 (200304937-80)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har godkjent søknad fra

Frosta og Levanger kommuner om deling av regionalt fond opprinnelig kr 550 000.

 

 

Søknad fra Indre Namdal regionråd om tilskudd til delvis finansiering av daglig leder i Indre Namdal IKS (200404037-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra Indre Namdal regionråd på kr 375.000 til delfinansiering av daglig lederstilling i Indre Namdal IKS.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til Røstadseminaret 2004 (2004/03555-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag om kr 150.000 til Røstadseminaret 2004.

 

 

Søknad fra Midtre Namdal Regionråd om tilskudd til felles utviklingsprosjekter i Midtre Namdal (200300768-11)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Midtre Namdal Regionråd med kr 250 000 til felles utviklingsprosjekter i Midtre Namdal.

 

 

Søknad fra Solum vannverk BA, Overhalla, om tilskudd til vannverksutbygging (200306730-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra Solum vannverk BA, 7863 Overhalla (kr 150.000  til vassverksutbygging).

 

 

Søknad fra Nærøy kommune om tilskudd til Vassforsyning Hundhammer

(200402922-2

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Nærøy kommune (kr150.000 til vassforsyning Hundhammer).

 

 

Initiativ fra fylkeskommunen, fylkesmannen og Innovasjon Norge med forespørsel til Mære Landbruksskole om gjennomføring av oppdrag etter tilbud. Tilskudd til kompetanseprogram for småskala reiseliv i Nord-Trøndelag (200305765-6)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Mære Landbruksskole (på initiativ fra fylkeskommunen, fylkesmannen og Innovasjon Norge) om kr 200.000,- til kompetanseprogram for småskala reiseliv.

 

 

Søknad fra Skogmo Industripark v/Sigurd Pettersen, om tilskudd til forprosjekt (200405126-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Skogmo Industripark v/Sigurd Pettersen om kr 45.000 til forprosjekt.

 

 

Søknad fra Inderøy kommune, om tilskudd til gatebruksplan i Straumen( 200405450-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Inderøy kommune med kr 400 000 til gatebruksplan i Straumen.

 

 

Søknad fra Lierne Næringsselskap AS  om tilskudd til produksjon av fjernsynsprogram om friluftsliv og naturbruk i Lierne. (200402524-1)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Lierne Næringsselskap med kr 40.000,- til produksjon av fjernsynsprogram om friluftsliv og naturbruk i Lierne.

 

 

Søknad fra Trøndelag fiskeoppdretterlag om tilskudd til sluttføring av del II i prosjektet ”Strategisk utvikling av blåskjellnæringa i Trøndelag” (200302089-13)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Trøndelag Fiskeoppdretterlag med kr 200.000 til prosjektet ”Strategisk utvikling av blåskjellnæringa i Trøndelag.”

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til sluttføring av HASUT-prosjektet (200105262-77)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

NTFK v/ Regional Utviklingsavdeling kr 285.000 til sluttføring av HASUT-prosjektet innen ordinære prosjektrammer.

 

 

Søknad fra Komiteen for Nord-Trøndelags deltakelse i Midtnordisk Filmfest, om tilskudd til presentasjon av nord-trøndersk film under Midtnordisk Filmfest

(200405704-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Komiteen for Nord-Trøndelags deltakelse i Midtnordisk Filmfest med kr 80 000,- til presentasjon av nord-trøndersk film under Midtnordisk Filmfest.

 

 

Søknad fra N-T Idrettskrets, om tilskudd til utviklingsprosjekter( 200205274-11) Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelag Idrettskrets med  kr 250 000 til utviklingsprosjekter.

 

 

------

 

Tilsagn gitt etter 1. oktober 2004:

 

Søknad fra Namdalseid kommune om tilskudd til stedsutviklingsarbeid i sentrum  (200406567-1)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Namdalseid kommune med kr 230.000 til stedsutviklingsarbeid i sentrum.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelagsforskning, om tilskudd til innovasjonssatsingen (200302906-9)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelagsforskning med kr 150 000 til innovasjonssatsingen.

 

 

Søknad fra Olav Duun vgs, om tilskudd til innovasjonssatsing (200203361-15)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Olav Duun vgs med kr 325 000 til innovasjonssatsing.

 

 

Søknad fra Røyrvik Bygdespel, om tilskudd til ”Bro mellom folk”( 200201478-11)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Røyrvik Bygdespell med  kr 200 000 til hovedprosjektet ”Bro mellom kulturer”

 

-------

 

Tilsagn gitt etter 1. november 2004

 

Søknad fra Mære landbruksskole, om tilskudd til ”Kompetansearena for bioenergi”.

(2003/05371-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget Mære landbruksskole

tilskudd på kr 100.000 til ”Kompetansearena for bioenergi”.

 

 

Søknad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelinga, om tilskudd til prosjektet ”Bioenergi og småskala vannkraftenergi i Nord-Trøndelag”.

(200404285-4

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Landbruksavdelinga på kr 200.000 til ”Bioenergi og småskala vannkraftenergi i Nord-Trøndelag” til prosjektet år 1.

 

 

Søknad fra Næringsforeningen i Trondheim, om tilskudd til prosjektet Utvikling av Midtnorsk offshorebransje mot 2014. (200404094-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Næringsforeningen i Trondheim  med kr 200.000 til Utvikling av Midtnorsk offshorebransje mot 2014.

 

 

Søknad fra Røyrvik kommune om tilskudd til prosjektet ”Den samiske historien i Røyrvik og omegn” (200405873-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Røyrvik kommune med kr 150 000,- til prosjektet ”Den samiske historien i Røyrvik og omegn”.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag, om tilskudd til prosjekt”Hva gjør at ulike bygder har ulikt liv?”(200401865-6)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag kr 100 000 til prosjekt”Hva gjør at ulike bygder har ulikt liv?”

 

 

Søknad fra Levanger kommune om tilskudd til stedsutvikling i sentrum  (200401136-8)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad om tilskudd til stedsutvikling fra Levanger kommune med kr 200.000.

 

 

Søknad fra Verdal VekstAS, om tilskudd til video ”Innovasjonsnett Innherred”

(200406952-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Verdal Vekst AS på kr 50.000 til video ”Innovasjonsnett Innherred”.

 

 

Søknad fra SINTEF Virksomhetsutvikling, om tilskudd til forskningsbasert kompetansemegling i Trøndelag for 2004 (200408594-1)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

SINTEF Virksomhetsutvikling på  kr 150.000 til forskningsbasert kompetansemegling.

 

 

Søknad fra Telemark fylkeskommune, om tilskudd til sekretariatet i Nordsjøkommisjonen (200407150-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Telemark fylkeskommune om kr 40.000 til sekretariatet i Nordsjøkommisjonen for 2005.

 

 

Søknad fra Verdal kommune om tilskudd til Reisemålsutvikling Innherred – forstudie (2004 08358-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Verdal kommune om kr. 92.500,- til Reisemålsutvikling Innherred – forstudie.

 

 

Søknad fra SIVA, om tilskudd til ARENA-prosjektet Innovasjon Midt-Norge for 2005 (200304134-11)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

SIVA med kr 275.000 til ARENA-prosjektet Innovasjon Midt-Norge for 2005.

 

 

Søknad fra TMM-produksjon, om tilskudd til utvikling av prosjektet ”Kvekk” og utvikling av samarbeid mellom produsenter i det midt-norsk produksjonsmiljø (200407611-2)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling innvilget søknad fra

TMM-produksjon med kr 200.000 til utvikling av prosjektet ”Kvekk” og utvikling av samarbeid mellom produsenter i det midt-norsk produksjonsmiljø.