2004 Tilsagn gitt av fylkesrådsleder:

Søknad om tilskudd fra Stiftelsen Neptun Network til arbeidet med å stoppe utslippene fra Sellafield. (2004/00706-2)

Fylkesrådslederen har – etter fullmakt fra fylkesrådet – bevilget kr 10.000 til stiftelsen Neptun Networks arbeid med å stoppe de radioaktive utslippene fra atomgjenvinningsanlegget i Sellafield.  

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Søknad om støtte til musikal (2004/00452-4)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet – bevilget kr 10.000 til Musikalen ”Ikke la deg lure”.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Søknad om støtte til internasjonalt medienettverk i Stjørdal (2004/00024-2)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet – bevilget kr 7.500 til reisen til Martinique.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Søknad om støtte til Nord-Trøndelag Idrettskrets (200400973-3)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet – bevilget kr 8.000 til idrettsleker for fysisk funksjonshemmede på Bjørgan, Grong, 8.-9. mars 2004.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Søknad om støtte til Com-media, Stjørdal (200305892-4)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet – bevilget kr 3.000 til prosjektet med å lage en film om svart arbeid for Skattedirektoratet.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Søknad om støtte til Redd Barna (200401480-3)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet – bevilget kr 10.000 til Redd Barnas arbeid i 2004.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Søknad om støtte til Eillian R. Eilertsen (200401024-2)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet – bevilget kr  5.000 til veldedighetskonserten til inntekt for kreftsaken.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

-----

 

Tilsagn gitt etter 1. juni 2004:

 

Søknad fra Namsos kommune om økonomisk støtte til skulptur – kokke i Namsos (2004/01891)

Fylkesrådsleder – etter fullmakt fra fylkesrådet - har bevilget kr 20.000 til skulpturen.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Søknad fra CISV Norge – Internasjonale Barneleire (200404779-2)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet - bevilget kr 8.000 til CISV’s internasjonale barneleir i Nord-Trøndelag 2004

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Støtte til Redd Barnas arbeid (200401480-13)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet - bevilget ytterligere 10.000 i 2004.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

------

 

Tilsagn gitt etter 1. oktober 2004:

 

Støtte til Steinkjer Fotballklubb (200406455-3)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet - bevilget kr 10.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.