Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  27. april 2004 kl 11.00  -  Møte i komiteene 20. april 2004.

Møtested: Olav Duun videregående skole, Namsos

Møteprotokoll

Program

SAKLISTE  -  fordeling av saker på komiteene/saksordførere

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

19/2004

Stortingsmelding nr 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan 2006 – 2015

Komiteinnstilling

 

20/2004

Visjon for Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

 

21/2004

Fylkesplanarbeidet - Problemstillinger i planprosessen med felles fylkesplan

Komiteinnstilling

 

22/2004

Forslag til nye vedtekter for Trøndelagsrådet

Komiteinnstilling

 

23/2004

Fylkeskomiteen for helseutvikling - Årsmelding 2003

Komiteinnstilling

 

24/2004

Pasientombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport for 2003

Komiteinnstilling

 

25/2004

Framtidig organisering av fylkeskommunen sin kontrollfunksjon

 

26/2004

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

27/2004

Konsesjonsspørsmål i forbindelse med NTEs oppkjøp av statskraftandelene i Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN) og Linnvasselv kraftlag (LKL) - Behandlingsmåten

 

28/2004

Jekta Pauline - Fylkeskommunal garanti for lån i forbindelse med utbedring av tæringsskader på jekta

Komiteinnstilling

 

Interpellasjoner fra:

Åse Marie Hagen (Ap): Nordtrønder’n og pensjon – med svar

Johan Fossan (KrF): Utilfredsstillende flyforbindelser Trondheim - Oslo på kveldstid – med svar

 

Per Morten Teigen (SV): Forurensningssituasjonen ved Trondheim Lufthavn Værnes –utsatt til neste fylkesting.

 

Program/sakliste for fylkestingets møte 20. april 2004 på Steinkjer vg. skole