Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  20. april 2004 kl 10.00

Møtested: Steinkjer videregående skole

Program

Møteprotokoll

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

16/2004

Valg av skjønnsmenn for perioden 2004 - 2008

 

17/2004

Suppleringsvalg - Laugen / Skallan

 

18/2004

Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag

 

 

 

Program/Sakliste for fylkestingets samling  27.04.2004 på Olav Duun vg. skole, Namsos