Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  10. februar 2004 kl 10.00  -  Møte i komiteene 3. februar 2004 kl 09.00.

Møtested: Fylkets Hus, kantina

Program

Møteprotokoll

SAKLISTE –      Oversikt over fordeling av saker på komiteene (sak 1-5/2004 behandles ikke i komiteer, sak 6 og 7/2004 er behandlet av kontrollutvalget)

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2004

Valg av likningsnemnd og overlikningsnemnd

 

2/2004

Oppnevning av medlemmer - Innovasjon Norge og Landsdelsutvalget

 

3/2004

Etablering av et forretningsutvalg

 

4/2004

De sentrale politiske reglementer. Revisjon av visse bestemmelser

 

5/2004

Regler for godtgjørelse av fylkeskommunale ombud - Justeringer

 

6/2004

Fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget - Kontrollutvalgets gjennomgang og innstilling

 

7/2004

Høringsuttalelse - Forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

 

8/2004

Planprogram for fylkesplan 2004-2007.
                                                           Komiteinnstilling

 

9/2004

Stortingsmelding 48 (2002-2003) – kulturmeldinga
                                                           Komiteinnstilling

 

10/2004

WTO-forhandlingene - Tilbakemelding til fylkestinget fra fylkesrådet, etter interpellasjon 04.12.03 i fylkestinget
                                                           Komiteinnstilling

 

11/2004

Rovviltforvaltning - Stortingsmelding nr 15 ( 2003 - 2004 ) Rovvilt i norsk natur
                                                           Komiteinnstilling

 

12/2004

Skogbruk og skogindustri i Nord-Trøndelag
                                                           Komiteinnstilling

 

13/2004

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2004
                                                           Komiteinnstilling

 

14/2004

Salg av Norske Skogs eiendommer i Verran - Gjenkjøpsrett
                                                           Komiteinnstilling

 

15/2004

Levanger vg skole – tilleggsbevilgning nybygg
                                                           Komiteinnstilling

 

Interpellasjoner fra:

Bjørn Arild Gram (Sp): Forsvar og samfunnssikkerhet i Nord-Trøndelag

med svar fra fylkesråd Susanne Bratli og vedtatt uttalelse

 

Endre Lysø (Ap): Rammevilkårene for sykehusene i Nord-Trøndelag
med svar fra fylkesråd Trude Marian Nøst og vedtatt uttalelse

 

Åse Marie Hagen (Ap) og Sara Kveli (Ap) trakk meldte interpellasjoner (tidsnød).

Interpellasjonene fremmes på neste fylkesting.
Åse Marie Hagen (Ap): Nordtrønder’n og pensjon

Sara Kveli (Ap): Ryssdalsutvalgets innvirkning på høyskoler og universitet

 

 

Foretaksmøte i NTE 10.02.2004 ca. kl 17.00 i Fylkets Hus, kantina