Vår ref:

2004/00163-144 RV

Arkiv:

015

Dato:

29.09.2004

 

Fylkestingets samling 19. – 21.10.2004 - fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

 

Leder: Robert Eriksson

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 51/2004:

Bjørn Arild Gram

 

Felles fylkesplan Kreative Trøndelag - Her alt e mulig - uansett

 

 

 

Sak nr. 59/2004:

Johan Fossan

 

Nord-Trøndelag fylkeskommunes internasjonale engasjementer

 

 

 

Sak nr. 60/2004

Åse Marie Hagen

 

Regler for bevertning og representasjon i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

 

 

 


 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 55/2004:

Oddvar Vigdenes

 

Fylkesvegplan 2006 - 2009 – strategivalg

 

 

 

Sak nr. 56/2004

Endre Skjervø

 

Melding til fylkestinget: Grønn energi som grunnlag for næringsutvikling

 

 

 

Sak nr. 62/2004

Bjørn Iversen

 

Trøndelagsrådet - utvidelse av funksjoner. Oljepolitiske saker og jernbanespørsmål

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

 

Leder: Arild Aglen Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 52/2004:

Endre Lysø

 

Regionalt forbrukerpolitisk utvalg

 

 

 

Sak nr. 57/2004

Jostein Grande

 

Oppfølging av sak om WTO  etter rammeavtale av 31. juli 2004

 

 

 

Sak nr. 58/2004:

Carl Peter Vikdal

 

Vurdering av samtlige Interreg-prosjekter som Nord-Trøndelag fylkeskommune deltar i

 

 

 

Sak nr. 61/2004

Tone Sofie Aglen

 

Revisjon av etiske retningslinjer

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 63/2004:

Liv Darell

 

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgnemnda

 

 

Leder: Laura Sve Øie

 

 

 

 

Merknad

Sak nr. 52/2004:

 

 

Regionalt forbrukerpolitisk utvalg

 

 

 

Sak nr. 53/2004

 

 

Forslag til medlemmer i ny regional rovviltnemnd

 

 

 

Sak nr. 54/2004

 

 

Suppleringsvalg - Stine M. Berg