Vår ref:

2004/00163-38 RV

Arkiv:

015

 

 

Fylkestingets samling 27.04.2004 - fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

 

Leder: Robert Eriksson

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 21/2004:

Bjørn Arild Gram

 

Fylkesplanarbeidet - Problemstillinger i planprosessen med felles fylkesplan

 

 

Sak nr. 22/2004:

Brita Steig

 

Forslag til nye vedtekter for Trøndelagsrådet

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 19/2004:

Marthe Hammer

 

Stortingsmelding nr 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan 2006 - 2015

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

 

Leder: Arild Aglen Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 20/2004:

Joar Olav Grøtting

 

Visjon for Nord-Trøndelag

 

 

Sak nr. 23/2004:

Endre Lysø

 

Fylkeskomiteen for helseutvikling - Årsmelding 2003

 

 

Sak nr. 24/2004

Ivar Grindvik

 

Pasientombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport for 2003

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 25/2004:

Liv Darell

 

Framtidig organisering av fylkeskommunen sin kontrollfunksjon

 

 

Sak nr. 26/2004:

Ståle Busch

 

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)