Fylkestingets samling 07.-09.12.2004 - Fordeling av saker på  komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Robert Eriksson

 

 

Saksordfører

Sak nr. 66/2004:

Anne Irene Myhr

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2004 pr. 30.09.2004

 

 

Sak nr. 67/2004

Tormod Haugan

Revidering av "Regler for godtgjørelse av fylkeskommunale ombud."

 

 

Sak nr. 69/2004:

Per Morten Teigen

Årsbudsjett 2005 og økonomiplan 2005-08

 

 

Sak nr. 71/2004:

Gunnar Viken

Samhandlingsprogrammet for 2005 og 4-årig handlingsprogram for Nord-Trøndelag

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

 

Saksordfører

 

Sak nr. 72/2004

Olav Gilsåmo

 

KOU 2004:1 Sterke regioner - Forslag til ny regioninndeling av Norge - Høring

NOU 2004:19 Distriktskommisjonen - foreløpig behandling

 

 

 

Sak nr. 73/2004:

Ragnhild Sivertsen

 

Statlig tilsyn med kommunesektoren - høring vedr. NOU 2004: 17 (Aasland-utvalget)

 

 

 

Sak nr. 75/2004

Oddvar Vigdenes

 

NTEs eierskap.

Beredskapsarbeide for vern av lokale eierinteresser.

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

 

Leder: Arild Aglen Grande

 

 

 

Saksordfører

 

Sak nr. 68/2004

Carl Peter Vikdal

 

Gjeldssanering Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 2004.

 

 

 

Sak nr. 70/2004:

Vigdis Hjulstad Belbo

 

Folkehelseplan for Nord-Trøndelag 2005 - 2008

 

 

Sak nr. 76/2004

Laura Sve Øie

 

NTEs vedtekter og korresponderende bestemmelser i reglementer for fylkestinget og fylkesrådet - melding om arbeidet

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

 

Saksordfører

 

Sak nr. 74/2004:

Skjalg Åkerøy

 

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)